• Hrách Oskar

    Velmi raná odrůda hrachu zahradního, vynikající pro samozásobení.

    Hrách Oskar

    14 Kč s DPH